Կոնտակտներ

Կոնտակտներ

Դեկան` բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նաղաշ Մարտիրոսյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-05-67,
(+374 60) 71-05-68,
(ներքին 55-67, 55-68),
facultyofjournalism@gmail.com