Այս շաբաթ

Ժուռնալիստ TV

Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի սիրելի ուսանողներ, 2019/20 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ուսումնական պարապունքները կավարտվեն ս/թ դեկտեմբերի 27-ին։ Ստուգարքների ընդունում՝ դեկտեմբերի 23-ից...

Ժուռնալիստ FM