Այս շաբաթ

Ժուռնալիստ TV

Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2020/2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի ստուգարքները և երկրորդ ընթացիկ քննությունները կկազմակերպվեն դեկտեմբերի 21-ից 26-ը: Առաջին կիսամյակի քննաշրջանը կանցկացվի 2021թ. հունվարի...

Ժուռնալիստ FM