ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

1018

2020/2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի ստուգարքները և երկրորդ ընթացիկ քննությունները կկազմակերպվեն դեկտեմբերի 21-ից 26-ը:

Առաջին կիսամյակի քննաշրջանը կանցկացվի 2021թ. հունվարի 11-ից 29-ը:

Պարտքերի մարում.


Առաջին լուծարքային  շրջան՝ 04.02.2021-12.02.2021

Երկրորդ լուծարքային շրջան՝ 18.02.2021-26.02.2021


Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկանատ

Կիսվել