ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

1105

Սիրելի ուսանողներ,

2020/21 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի առկա ուսուցման ուսումնական պարապմունքները կսկսվեն փետրվարի 8-ից:

Հեռակա ուսուցման պարապմունքները կսկվեն մարտի 9-ից:

Առկա ուսուցման պարտքերի մարման ժամանակացույց.

ա) I լուծարքային շրջան՝ փետրվարի 4-12

բ) II լուծարքային շրջան՝ փետրվարի 18-26

Հեռակա ուսուցման պարտքերի մարման ժամանակացույց.

ա) I լուծարքային շրջան՝ մարտի 9-16

բ) II լուծարքային շրջան՝ մարտի 23-30

Դեկանատ

Կիսվել