ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

917

Հարգելի ուսանողներ, փոխվել է զեղչերի համար դիմումներ ընդունելու ձևաչափը: Դիմումները ընդունվելու են փետրվարի 15-ից մինչև մարտի 11-ը ներառյալ: Դիմումները ընդունվելու են միայն առցանց տարբերակով ուսանողական մեյլերից: Փաստաթղթերը պետք է ներբեռնել պարտադիր բնօրինակից՝ գունավոր լուսապատճենված: Դիմումները ընդունվում են e-request.ysu.am համակարգով: Խորհուրդ է տրվում դիմումները ուղարկել՝ օգտվելով համակարգչից, քանի որ Andeoid և ios հավելվածները առայժմ փորձարկման փուլում են: Եթե կան ուսանողներ, ովքեր 2-րդ կիսամյակում են վերականգնվում, պետք է նշված ժամկետների շրջանակում վերականգնվեն ԵՊՀ-ում որպես ուսանող և նոր դիմեն զեղչ ստանալու համար:

Դեկանատ

Կիսվել