Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի էթիկայի կանոնագիր

Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի էթիկայի կանոնագիր

188

Մենք` ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի շրջանավարտներս, ընդունելով արտահայտվելու ազատությունը՝ որպես բարձրագույն արժեք,  երդվում ենք.

 • ծառայել հանրությանը` հաղորդելով ճշգրիտ, անկողմնակալ լրատվություն և ստուգված փաստեր,
 • ձեռնպահ մնալ անհիմն, մոլորեցնող կամ խեղաթյուրված նյութերի հրապարակումից,
 • հիմնախնդիրները կամ թեման լուսաբանել համակողմանի,
 • կարծիքը, վարկածը կամ մեկնաբանությունը չներկայացնել որպես փաստ, դրանք հստակորեն տարանջատել,
 • մասնագիտական գործունեությունն իրականացնելիս չընդունել նվերներ,
 • չգրել պատվերով նյութեր,
 • քաղաքականության մեջ ներգրավվելիս` դադարեցնել լրագրողական գործունեությունը,
 • վկայակոչել լրատվության աղբյուրը` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անխուսափելի անհրաժեշտությամբ խոստացել ենք չբացահայտել այն,
 • չհրապարակել այնպիսի նյութ, որը զրպարտում կամ անվանարկում է անհատին կամ կազմակերպությանը, պատրաստակամորեն լսել նրանց կարծիքն ու պատասխանի հնարավորություն տալ,
 • չհրապարակել անհատի անձնական կյանքի մանրամասներ` առանց նրա թույլտվության, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տեղեկությունների հրապարակումը կարող է ծառայել հանրության շահերին,
 • հարգել և պահպանել ազգային կենսունակ ավանդները,
 • հարգել հեղինակային իրավունքը և գրագողություն չանել:

Ե ր դ վ ու մ   ե ն ք,

Ե ր դ վ ու մ   ե ն ք,

Ե ր դ վ ու մ   ե ն ք

Կիսվել