Բիզնեսի վերածված կեղծարարություն

Բիզնեսի վերածված կեղծարարություն

364

Վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շրջանառության մեջ հայտնաբերվում են հուշանվերային թղթադրամներ:

Այս հուշանվերային թղթադրամներն օրինական վճարամիջոց չեն, և դրանցով վճարում կատարելու յուրաքանչյուր փորձ օրենքով սահմանված կարգով պատժելի է:

Այդուհանդերձ, սպասարկման ոլորտում կեղծ թղթադրամներով վճարումներ են կատարվում:

Կեղծ թղթադրամն իրական դրամից տարբերելը ոմանց համար դյուրին է, իսկ ոմանց համար՝ բարդ:

Էլիտա Ստեփանյան

4-րդ կուրս

Կիսվել