Վարորդական իրավունքի քննության տեսական հարցաշարը թարմացվել է, հարցերը ավելացել են

716

Հեղինակներ՝ Անահիտ Քարամյան, Սիլվի Պետրոսյան, Մերի Սահակյան

3-րդ կուրս

Կիսվել