Լույս՝ ուղարկված երկինք

597

Հեղինակ՝ Հռիփսիմե Ավագյան

3-րդ կուրս

Կիսվել