«Կապույտ մոլորակից»

1209

Պետրոսյան Գոհար
3-րդ կուրս

Կիսվել