«Կապույտ մոլորակից»

1975

Պետրոսյան Գոհար
3-րդ կուրս

Կիսվել